rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Chcem vyriešiť problém

Ak potrebujete strmý svah pre rozšírenie pozemku, spevnenie svahu alebo sanáciu zosuvu napr. po povodniach ...
Ak vás zaujíma lacný oporný múr z betónu, kameňa alebo gabiónu, stavaný rýchlo, na sucho alebo vo svahu ...
Protierózna ochrana svahov a skalných stien pomocou georohože, kokosových a jutových sietí alebo geobuniek ...
Všetko o založení násypov, zlepšenie únosnosti podložia alebo konštrukčných vrstiev stabilizáciou a separáciou ...
Námety pre opravy mrazových či reflexných trhlín asfaltových vozoviek a ochranu pred vyjazdením koľají ... 
Spôsoby použitia plošných drenáží na skládkach odpadov, na stavbách ciest, železníc a iných dopravných komunikácií ...