rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Výrobky do asfaltu

Výrobky do asfaltu sú zvláštnou skupinou výrobkov so špecifickými vlastnosťami. Ich najčastejším použitím je vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek za účelom redukcie tvorby a šírenia škár a trhlín v asfaltovom kryte. Niektoré typy kompozitov sa využívajú aj pre spomalenie tvorby priečnych deformácií nazývaných vyjazdené koľaje.

Výrobky do asfaltu používané pre redukciu trhlín sa vyrábajú takmer výhradne zo sklených vlákien, ktoré sú ako jediné schopné mobilizovať maximálne napätie pri deformácii menšej ako 3%. Táto vlastnosť je pre ochranu asfaltového krytu mimoriadne dôležitá.

Ak sa používajú výrobky do asfaltov k obmedzeniu tvorby vyjazdených koľají, používajú sa výrobky alebo kompozity majúce schopnosť stabilizácie kameniva obsiahnutého v použitom asfaltobetóne. Svojou štruktúrou i vlastnosťami sa podobajú stabilizačným geomrežiam používaným k mechanickej stabilizácii konštrukčných vrstiev.

Všetky výrobky do asfaltu sú navrhované tak, aby sa obmedzili existujúce problémy asfaltových krytov, zlacnela údržba ciest a zvýšila sa ich životnosť. Výrobky do asfaltu sa často tiež delia podľa účelu svojho použitia.

Výrobok    Redukcia vyjazdených koľajíRedukcia trhlínObrázok
AsphaglassanoneVýztužný kompozit do asfaltu pro redukci vyjetých kolejí
Polyfelt - FGanoneVýztužná mžížka do asfaltu na redukci vyjetých kolejí
PGM - E, PGM - GneanoVýztužný kompozit do asfaltu

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu