rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geotextílie

Geotextília je definovaná ako plošný, polymérový (teda syntetický) alebo prírodný materiál, ktorý môže byť tkaný, netkaný alebo pletený, používaný v styku so zeminou a / alebo inými materiálmi pri zemných a stavebných prácach.

Geotextílie sú zvyčajne vyrábané z polypropylénu (PP) a / alebo polyesteru (PES). Vďaka výrobnej surovine nie sú napádané plesňami a baktériami, dobre znášajú alkalické prostredie (len PP) aj kyslé prostredie (PP i PES) a odolávajú obvyklým rozpúšťadlám. Farbu majú najčastejšie bielu alebo čiernu, ale vyrába sa aj v ďalších odtieňoch alebo ako pestrofarebné.

Podľa spôsobu výroby delíme geotextílie na tkané, netkané a pletené.

Pohled na rozdíl mezi tkanou, netkanou a pletenou geotextilií

Tkané geotextílie

Tkané geotextílie sú vyrábané na tkáčskom stave z dvoch vzájomne kolmých sústav nití, prameňov alebo pásikov vzájomne previazaných. Pozdĺžna sústava nití (prameňov, pásikov) sa nazýva osnova, priečna utkanie.

Netkané geotextílie

Netkané geotextílie sú najznámejším typom geotextílie. Vyrábajú sa spevnením mechanickým alebo fyzikálno-chemickým spôsobom, popr. ich kombináciou. Mechanického spevnenia sa dosahuje tzv. vpichovaním, teda prepichovaním náhodne rozptýlených vlákien sústavami protichodne orientovaných špeciálnych ihiel. Vlákna používané na výrobu môžu byť dlhé niekoľko centimetrov (strihané vlákna) alebo tiež veľmi dlhé (nekonečné vlákna).

Pletené geotextílie

Tieto geotextílie sú vyrábané na pletacích strojoch z nití alebo prameňov vytvarovaných do očiek vzájomne previazaných prípadne s použitím ďalších väzobných prvkov usporiadaných do stĺpikov a riadkov. Ak sú nite (pramence) v jednom smere priame, jedná sa o geotextíliu s priamo orientovanou štruktúrou (directly oriented structure - DOT).

Podľa funkcie v konštrukcii delíme geotextílie na separačné, filtračné, ochranné, drenážne alebo výstužné.

Obrázok funkcie geotextílií v konštrukcii

SEPARAČNÉ GEOTEXTÍLIE

Použitie separačných (oddeľovacích) geotextílií je vhodné všade tam, kde sú v kontakte nestmelené materiály rôzneho zloženia a / alebo kvality (napr. separácia dvoch materiálov rôzneho zrnitostného zloženia v zemnej konštrukcii). Ich oddelením je zabránené ich možnému premiešaniu vplyvom pôsobenia vody alebo cyklického zaťaženia a tým ich postupnému znehodnoteniu ktoré má za následok stratu ich funkcie.

Názov výrobku Technológia výroby Výrobný materiál Obrázok
Geomatex TST tkaná polypropylén Geomatex TST - separační geotextilie
Geomatex NTI netkaná polypropylén Geomatex NTI - separační geotextilie
Geomatex
NTB 10
netkaná polypropylén Geomatex NTB 10 - separační geotextilie
Geolon PET tkaná polyester Geolon PET - separační geotextilie
Geolon PP tkaná polypropylén Geolon PP - separační geotextilie
Polyfelt TS netkaná polypropylén TS - separační geotextilie
Bontec NW netkaná polypropylén Bontec NW - separační geotextilie

VÝSTUŽNÉ GEOTEXTÍLIE

Umožňujú prenášať ťahové napätia a používajú sa na zlepšenie mechanických vlastností zemín. S ohľadom na nutnosť dosiahnutia projektovaného napätia stavebných konštrukcií pri nízkej deformácii sa na tento účel používajú geotextílie tkané alebo pletené.

 

Názov výrobku Technológia výroby Výrobný materiál Obrázok
Bontec SG tkaná polypropylén Bontec SG - výztužná geotextilie
Bontec HS tkaná polyester Bontec HS - výztužná geotextilie

FILTRAČNÁ GEOTEXTÍLIE

Geotextílie plnia tiež filtračnú funkciu, teda vytvárajú bariéru pohybu pevných častíc skrz geotextíliu. Tým bránia možnému znehodnocovaniu materiálu pod alebo za geotextíliou (napr. upchatie štrkového zemného drénu) a predlžujú tak životnosť rôznych stavebných konštrukcií (napr. drenážnych systémov). Sú úplne nevyhnutné pri zhotovovaní podkladných a konštrukčných vrstiev komunikácií, pri kultivácii znečistených vodných tokov a pôdnych rekultivačných programoch. Tieto geotextílie zároveň podporujú vznik stabilných prírodných filtrov v samotnej zemine s minimálnou tendenciou k upchávaniu pórov (kolmatácii).

Názov výrobkuTechnológia výrobyVýrobný materiálObrázok
Geomatex TSTtkanápolypropylénGeomatex TST - separační geotextilie
Bontec HF
tkanápolypropylénBontec HF - filtrační geotextilie
Geomatex RPES
netkanápolyesterGeomatex RPES
Geomatex
NTB 20
netkanápolyesterGeomatex NTB 20 - filtrační geotextilie
Geomatex NTInetkanápolypropylénGeomatex NTI - separační geotextilie

OCHRANNÉ A DRENÁŽNE GEOTEXTÍLIE

Niektoré konštrukcie sú citlivé na porušenie. V tomto prípade je možné využiť ochrannú funkciu geotextílií, ktoré zabezpečujú vlastnosti chráneného materiálu pri ukladaní druhého (napr. ochrana izolácie pred porušením prisypávanou zeminou). Pretože sa jedná vždy o netkané geotextílie väčších hrúbok, ktoré dobre odvádzajú vodu v rovine, zastávajú tieto geotextílie zároveň funkciu drenážnu.

Názov výrobkuTechnológia výrobyVýrobný materiálObrázok
Geomatex RPESnetkanápolyesterGeomatex RPES
Geomatex
NTB 10
netkanápolypropylénGeomatex NTB 10 - separační geotextilie
Geomatex
NTB 20
netkanápolyesterGeomatex NTB 20 - filtrační geotextilie

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu