rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Od projektovania po dozor na stavbe - dokážeme všetko

Povedzte nám svoje predstavy a my pre vás nájdeme to najlepšie možné riešenie. A nezáleží na tom, či chcete radu, projekt alebo celú stavbu.

Naše riešenia sú výsledkom poctivej práce autorizovaných inžinierov z odboru geotechniky, dopravného, mostného a inžinierskeho staviteľstva. Za svoju prácu ručíme.

POTREBUJEM NÁVRH RIEŠENIA

Ponúkame vám spracovanie koncepčného riešenia na úrovni štúdie pre všetky typy konštrukcií využívajúce geosyntetiká, ale aj ďalšie geotechnické technológie.

 1. Koncepčný návrh oporných múrov
 2. Návrh riešenia strmého svahu
 3. Spôsob sanácie zosuvu svahu
 4. Zvýšenie únosnosti konštrukčných vrstiev
 5. Založenie vysokého násypu
 6. Vystuženie asfaltových vrstiev
 7. Zakrytie skládky odpadov

Na základe odovzdaných podkladov všetky návrhy riešení spracujeme v krátkom čase.

 

Získať NÁVRH Riešenia

CHCEM STATICKÝ VÝPOČET

Vykonávame statické a stabilitné výpočty oporných konštrukcií, strmých svahov, násypov a ďalších konštrukcií z vystuženej zeminy za použitia špeciálneho softvéru.

 1.  Výpočet oporných múrov
 2. Výpočet mostnej opory
 3. Výpočet strmého svahu
 4. Výpočet založenia inžinierskych stavieb
 5. Výpočet a návrh skladby podkladných konštrukčných vrstiev

 Pre správny statický výpočet alebo stabilitný posudok budeme potrebovať vybrané vstupné parametre, ktoré vám zašleme po odoslaní vášho formuláru.

Získať STATICKÝ VÝPOČET

CHCEM SPRACOVAŤ PROJEKT

Spracujeme vám projektovú dokumentáciu celých stavieb alebo ich častí a to pre všetky fázy projektu. Špecializujeme sa na stavby z vystuženej zeminy.

 1. Výpočet oporných múrov
 2. Výpočet mostnej opory
 3. Výpočet strmého svahu
 4. Projekt sanácie zosuvu svahu
 5. Projekt založenia inžinierskych stavieb (haly, násypy ...) alebo rodinného domu

V jednoduchosti je sila. Zložité stavby sú drahé a náročné na výstavbu. Preto volíme jednoduché funkčné riešenie.

získať projekt

POTREBUJEM DOZOR NA STAVBE

Vykonávame dozory na stavbách z oblasti geotechtických konštrukcií. Školíme pracovníkov dodávateľských firiem, ako pracovať na stavbe s geosyntetikami. 

 1. Výkon autorského dozoru špeciálnych geotechnických konštrukcií
 2. Výkon technického dozoru špeciálnych geotechnických konštrukcií
 3. Zaškoľovanie pracovných postupov konštrukcií z vystuženej zeminy

Na správnych pracovných postupoch závisí projektantom predpokladaná funkčnosť geosyntetík v konštrukcii.

získať dozor na stavbe

NEVYBRALI STE SI?

Nevybrali ste si z uvedených možností? Nevadí, neváhajte a napíšte nám, čo potrebujete. A alebo rovno bez obáv zavolajte na telefón +420 548 218 901.

chcem poradiť

 

Ak ste si nevybrali alebo neviete ako váš problém správne popísať, bez obáv zavolajte na telefón +420 548 218 901 alebo píšte na e-mail technika@geomat.sk

POPTÁVKOVÝ FORMULÁR

Prílohy