rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Rozložiteľné prírodné protierózne siete (v rámci európy patriaci do kategórie NECM - natural erosion control mats) sú v posledných rokoch čoraz obľúbenejšie. Najčastejšie sú vyrobené z kokosových alebo jutových vlákien. Poskytujú po svojej inštalácii podporu rastu zelene na strmých svahoch, po čase sa pôsobením klimatických podmienok rozložia a protieróznu funkciu preberie už urastená vegetácia.

Účinnosť výrobku určuje jeho štruktúra. Všeobecne platí, že čím strmší alebo vodou zaťaženejších svah chcete ochrániť, tým vyššiu musí mať výrobok plošnú hmotnosť popr. väčšiu mieru zakrytia plochy svahu. Napríklad na svahy do 45° sa používajú najčastejšie kokosové siete gramáže 400 g/m2 alebo jutové siete gramáže 500 g/m2. Na strmšie svahy je vhodnejšie použiť kokosové siete gramáže 700 g/m2 a vyššie alebo kokosové rohože a ekotextílie. Základný prehľad uvádza nasledujúca tabuľka:

  Priemerná životnosť
[mesiace]
Gramáž [g/m2] Veľkosť oka [cm] Miera zakrytia povrchu svahu [%]  
Jutová sieť /geotextília Geomanet J-EKO 12-24 500 20x10 40 Jutová geotextilie Geomanet
Kokosová sieť / geotextília
Geomanet K-EKO
36 400
700
900
35x35
20x20
10x10
35
60
65
Kokosový geotextilie Geomanet K
Kokosová rohož
Geomanet K-P
36 350 - 100 Kokosová rohož Geomat K-P

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu