rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geokompozity

Geokompozity sú výrobky, ktoré kombinujú vlastnosti geomreží, geotextílií a prípadne aj fólií. Môžu mať funkciu drenážnu, ochrannú či výstužnú.

Drenážne geokompozity

Drenážne geokompozity sú najbežnejšími výrobkami z kategórie geokompozity. Drenážne geokompozity majú priestorové jadro z polymérnej geosiete schopné účinne odvádzať vodu vo svojej rovine. Toto drenážne jadro je potiahnuté z jednej alebo oboch strán geotextíliou alebo fóliou. Geotextílie plnia fukciu filtračnú a separačnú, prípadne tiež ochrannú. Pre drenážne jadro geokompozitu sa niekedy využíva aj georohož vyrobená z neusporiadaných polymérnych vlákien. Tieto geokompozity sú vďaka vlastnostiam svojho jadra mäkké a po zaťažení sa značne znižuje ich drenážna kapacita.

Výstužné geokompozity

Výstužné geokompozity zvyčajne kombinujú geomreže a geotextíliu. Tým umožňujú zabezpečenie niekoľkých funkcií - výstužnej, separačnej, filtračnej - v jednom jedinom výrobku, čo môže byť v mnohých prípadoch výhodné. Medzi výstužné geokompozity sa radia aj výrobky do asfaltov, ktoré sa tiež z dôvodu výhradného použitia v asfaltových vrstvách vozoviek nazývajú výrazom kompozity a sú popísané v inej kategórii.

NAJČASTEJŠIE POUŽITIE GEOKOMPOZITOV:

  • drenážne systémy a odvodnenie konštrukcií
  • skládky odpadov
  • vystužovanie a separácia konštrukčných vrstiev pod násypy

Výrobok    TypObrázok
InterdraindrenážnyDrenážny geokompozit pre odvodnenie konštrukcií
Viadraindrenážny

Drenážny geokompozit

Rock PECvýstužnýVýstužný geokompozit

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu