rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Gabióny

Zvárané gabióny CLASSIC a SPEEDY sú stavebnicový systém pre vytvorenie konštrukcií z drôtených košov, ktoré sa na sucho vypĺňajú lomovým, prírodným kameňom, recyklátom alebo iným nedrobivým a pevným materiálom.

Používajú sa pre výstavbu oporných múrov, protihlukových stien, spevňovanie svahov a sanácie zosuvov, spevňovanie korýt a brehov vodných tokov, terasovanie svahovitých pozemkov a záhradnej architektúre.

Systém gabiónov sa skladá z bodovo zváraných sietí tvoriacich panely. Tieto sú spájané konektormi a separátormi (dištančnými sponami). Typ gabiónov CLASSIC využíva klasické panely spájané špirálami. Typ gabiónov SPEEDY využíva panely s očkami pre rýchle spájanie tyčami.

Panely vyrábame z drôtu s priemerom od 3,5 do 6 cm a veľkostiach ôk 10 × 10 cm, 5 × 10 a 5 × 5 cm.

Priemer drôtu panelov

Označenie
radu
Priemer drôtu Typické použitie
LIGHT 3,5 mm pre nenáročné, prevažne záhradné konštrukcie bez veľkého zaťaženia (nízke múriky, ploty a iné)
NORMAL 4,0 mm pre nenáročné konštrukcie do výšky 3 m bez veľkého prevádzkového zaťaženia
PREMIUM 4,5 mm pre konštrukcie do výšky 3 m s malým prevádzkovým zaťažením (napr. osobný automobil)
SUPERIOR 5,0 mm pre konštrukcie vyššie ako 3 m s bežným zaťažením alebo sústredeným namáhaním alebo nižším hydrodynamickým namáhaním
HEAVY 6,0 mm pre konštrukcie vyššie ako 3 m s vysokým zaťažením alebo vysokým hydrodynamickým namáhaním (protipovodňové opatrenia)

Životnosť protikoróznej ochrany oceľových prvkov

Naše gabióny majú patentovanú protikoróznu ochranu, ktorá má pri rovnakej obstarávacej cene dvojnásobnú trvanlivosť oproti žiarovému pozinkovaniu s prídavkom hliníku. V bežnom korozívnom prostredí Slovenskej republiky sa jedná minimálne o 90 rokov. 

Výhody konštrukcií z gabiónov

Ekonomika

 • Nízke náklady na výstavbu
 • Žiadne náklady na údržbu
 • Jednoduchá inštalácia

Efektivita

 • Technická variabilita
 • Krátka doba výstavby
 • Suchá montáž

Spoľahlivosť a ekológia

 • Dlhá životnosť konštrukcie
 • Ekologická nezávadnosť
 • Recyklovateľnosť rozobratím


Potrebujete poradiť?

 • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
 • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
 • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
 • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu