rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Cestné panely

Jednoduchá a rychlá zpevněná plocha nebo příjezdová cesta na stavbu? Vedle tradičních těžkých betonových panelů s nutností instalace těžkou technikou lze jako alternativu použít plastové silniční panely. Jejich použití nevyžaduje žádné speciální vybavení. Jsou ideální pro opakované použití.

Německá společnost Securatek je jedním z předních výrobců kompletních mobilních stavebních komunikací pro všechny podmínky v podloží a pro všechny způsoby použití. Možnosti využití mobilních stavebních silničních systémů z plastu jsou téměř neomezené.
Výhody silničních panelů Securatek:

 • Testovaná německá kvalita, extrémní odolnost a dlouhá životnost ve srovnání s jinými východoevropskými výrobci
 • Profilace min. 1 mm – lepší protiskluzové vlastnosti
 • Bezkonkurenční výběr příslušenství
   

Silniční panely

Silniční panely

v:tek PRO / x:tek

Plastové silniční panely vyrobené z recyklovaného vysoko hustotního polyetylénu (HDPE) profilované na obou površích. Panely jsou jak pochozí, tak pojezdné kolovými i pásovými dopravními prostředky. Panely jsou lehké, flexibilní a extrémně odolné vůči porušení. Plastové panely spolehlivě chrání plochu, kterou překrývají a roznášejí zatížení i v nejnepříznivějších podmínkách. Chrání mechanizaci před uvíznutím v neúnosném podkladu a výrazně snižují náklady na uvedení pojížděné plochy do původního stavu.

Silniční panely chrání břehy potoka

Profilovaný povrch panelů zajišťuje vysokou odolnost vůči smyku a bezpečný povrch pro chodce, vozidla, stavební techniku atd. S panely se jednoduše manipuluje a jejich instalace je snadná a rychlá.

Typ panelu

v:tek PRO

x:tek

 

Silniční panely v:tek PRO Silniční panely x:tek

Materiál

recyklovaný HDPE

HDPE

Povrch

Profilovaný z obou stran.
Hloubka profilace:
- 1 mm z každé strany

Profilovaný z obou stran.
Hloubka profilace:
- 6/1 mm svrchu/zespodu – „smart“
- 6/6 mm svrchu/zespodu – „rough“

Nosnost jednoho panelu

≤ 60 t na suchém a zpevněném podkladu
≤ 30 t na suchém a nezpevněném podkladu
≤ 10 t na mokrém a nezpevněném podkladu

≤ 85 t na suchém a zpevněném podkladu
≤ 40 t na suchém a nezpevněném podkladu
≤ 15 t na mokrém a nezpevněném podkladu

Rozměry (d x š x v)

2000 x 1000 x 15 mm

2000 x 1220 x 18 mm (s profilací 6/1 mm)
2000 x 1220 x 24 mm (s profilací 6/6 mm)
(tloušťka plné desky 12 mm)

Plocha panelu

2 m2

2,44 m2

Hmotnost panelu

27,5 kg

28 kg (s profilací 6/1 mm)
32 kg (s profilací 6/6 mm)

Hmotnost na 1 m2

13,75 kg

11,48 kg (s profilací 6/1 mm)
13,15 kg (s profilací 6/6 mm)

Teplotní roztažnost

1,8 mm/m

1 mm/m

Absorpce vlhkosti

0,015 %

0,01 %

Teplotní rozsah

-30 / +70 °C

-30 / +70 °C

Ochrana proti UV

Ano Ano

Chemicky inertní

Ano Ano

Počet spojovacích otvorů v panelu

8 ks

12 ks

Únosnost a účinnost ochrany podkladu závisí na mnoha faktorech, kterými jsou mimo jiné teplota prostředí, typ zeminy podkladu, její mechanické vlastnosti (únosnost), směr a intenzita působícího zatížení. Před použitím je doporučeno provést posouzení zeminy geotechnikem.

Silniční panely chrání citlivé povrchy

Konektory

Connector 2-Way

Connector 2-Way pro silniční panely   Connector 2-Way pro silniční panely

Jednoduchý konektor z galvanizované ocelové kulatiny (S235) určený pro snadné bez nástrojové propojení jednotlivých plastových silničních panelů. Konektor je doporučeno používat k propojení panelů na měkkém podkladu pro možnost zatlačení kulatiny na spodní ploše panelu do podkladu. V případě výstavby v pruzích se používají vždy dva kusy konektorů k propojení navazujících panelů na jejich okrajích umístěné do připravených otvorů. V případě vytváření plochy se používají pouze po obvodu.

Díky dvojitému ohybu je spojení/rozpojení dvou panelů možné pouze pokud jsou panely vůči sobě v úhlu 90 °. Rozměr dílce umožňuje propojení panelů s tloušťkou do 18 mm.

Rozměry: délka 262 mm, výška 45 mm, průměr kulatiny 12 mm, hmotnost 0,25 kg.

Connector 4-Way

Connector 4-Way pro silniční panely   Connector 4-Way pro silniční panely

Dvojitý konektor z galvanizované ocelové kulatiny (S235) určený pro snadné bez nástrojové propojení jednotlivých plastových silničních panelů. Konektor je doporučeno používat k propojení panelů na měkkém podkladu pro možnost zatlačení kulatiny na spodní ploše panelu do podkladu. V případě výstavby v pruzích se u panelů x:tek používá jeden kus konektoru k propojení navazujících panelů v jejich středu umístěný do připravených otvorů. V případě vytváření plochy se u panelů v:tek používají v navazujících rozích a v polovině dlouhých stýkajících se stran; u panelu x:tek se používají v navazujících rozích a v polovině délky všech stýkajících se stran do připravených otvorů.

Díky dvojitému ohybu je spojení/rozpojení dvou panelů možné pouze pokud jsou panely vůči sobě v úhlu 90 °. Rozměr dílce umožňuje propojení panelů s tloušťkou desky do 18 mm (bez profilace).

Rozměry: délka 262 mm, šířka 124 mm, výška 45 mm, průměr kulatiny 12 mm, hmotnost 0,70 kg.

Flattened Connector

Flattened Connector pro silniční panely   Flattened Connector pro silniční panely

Jednoduchý konektor z ploché galvanizované oceli pro rychlé a jednoduché propojení panelů používaných pro výstavbu v pruzích bez použití nářadí. Konektor je doporučeno používat k propojení panelů na měkkých necitlivých podlahách nebo zeminách kvůli umístění části konektoru na spodní straně panelu. K propojení dvou panelů jsou vždy potřeba dva kusy tohoto konektoru umístěné na okrajích panelů do připravených otvorů. Díky svému speciálnímu tvaru může být konektor instalován/vyjmut do/z již položených desek.

Rozměry: délka 117 mm, šířka 159 mm, výška 25 mm, tloušťka pásoviny 4 mm, hmotnost 0,245 kg.

Plastic Connector 2-way

Plastic Connector 2-way pro silniční panely   Plastic Connector 2-way pro silniční panely

Jednoduchý plastový konektor z HDPE a oceli. Spojovací prvek je tvořen dvěma částmi, kdy je ze spodní strany panelu umístěna plastová destička vyrobená odolného vysoko hustotního polyetylénu s ocelovou výztuhou, z horní strany pak ocelová destička z galvanizované oceli. Obě části konektoru se k sobě spojují pomocí dvou kusů ocelových šroubů z galvanizované oceli. Ocelové části mohou být provedeny ve verzi „PRO“ z nerezové oceli.

Plastový konektor je vhodné použít při vytváření liniových konstrukcí, jak dočasných, tak trvalých, pracovních nebo skladovacích ploch, různých roznášecích ploch pod stavební mechanizaci apod. na tvrdých pokladních vrstvách jako podlahy, dlažby, beton apod. Pro ochranu podkladu je možné použít gumovou podložku „Rubber mat“ tloušťky 3 mm. Rozměr dílce umožňuje propojení panelů s tloušťkou desky do 18 mm (bez profilace).

Rozměry: délka 180 mm, šířka 55 mm, výška 35 mm, hmotnost 0,300 kg.

Plastic Connector 4-way

Plastic Connector 4-way pro silniční panely   Plastic Connector 4-way pro silniční panely

Dvojitý plastový konektor z HDPE a oceli. Spojovací prvek je tvořen dvěma částmi, kdy je ze spodní strany panelu umístěna plastová destička vyrobená odolného vysoko hustotního polyetylénu s ocelovou výztuhou, z horní strany pak ocelová destička z galvanizované oceli. Obě části konektoru se k sobě spojují pomocí dvou kusů ocelových šroubů z galvanizované oceli. Ocelové části mohou být provedeny ve verzi „PRO“ z nerezové oceli.

Plastový konektor se používá ke vzájemnému propojení čtyř kusů panelů při vytváření pracovních nebo skladovacích ploch, různých roznášecích ploch pod stavební mechanizaci apod. na tvrdých pokladních vrstvách jako podlahy, dlažby, beton apod. Pro ochranu podkladu je možné použít gumovou podložku „Rubber mat“ tloušťky 3 mm. Rozměr dílce umožňuje propojení panelů s tloušťkou desky do 18 mm (bez profilace).

Rozměry: délka 189 mm, šířka 189 mm, výška 35 mm, hmotnost 0,750 kg.

Příslušenství

SmartStore

Přepravní paleta na silniční panelyPřepravní paleta na silniční panelyPřepravní paleta na silniční panelyPřepravní paleta na silniční panelyPřepravní paleta na silniční panely

Ocelová přepravní paleta z pozinkované oceli s možností výměnných rohových (a sklopných) konzol (výšky 40 nebo 70 cm) a možností sady pojezdových koleček (2 pevná, 2 otočná; 1 s brzdou).

Handhook

Ocelový ruční hák pro tahání silničních panelů   Ocelový ruční hák pro tahání silničních panelů

Ocelový ruční hák pro rychlou a snadnou pokládku pojezdových desek. Umožňuje pohodlné tahání silniční panelů jednou osobou namísto pracného přenášení ve dvou. Rukojeť na horním konci o šířce cca 15 cm lze dobře uchopit i v rukavicích. Na spodním konci je o 90° zahnutý hák, s nímž je možné zaháknout dva panely současně.

Rozměry: délka 90 cm, průměr oceli 12 mm. Hmotnost 1,2 kg.

Ground Anchor

Ground Anchor pro silniční panely   Ground Anchor pro silniční panely

Kotvicí ocelová skoba ohnutá do tvaru U má dostatečnou tuhost pro zajištění panelu proti pohybu při použití na svažitých pozemcích. 

Rozměry: délka 400 mm, šířka 124 mm, průměr drátu 12 mm, hmotnost 0,73 kg.

Rubber Mat (AntiSlip Protective Layer)

Rubber Mat pro silniční panely   Rubber Mat pro silniční panely

Ochranná gumová matrace vyrobená z recyklovaného gumového granulátu jako ochranná vrstva mezi podkladem a panelem. Používá se na ochranu tvrdých podkladů, např. dlažby, podlahy, komunikace s tvrdým krytem apod. Matrace zároveň absorbuje část vibrací a hluku vznikající od pojezdů mechanizace, působí i protiskluzově. Chemická odolnost: částečná vůči kyselinám a zásadám. Odolnost vůči okolnímu prostředí: odolný vůči prorůstání kořenů a účinkům vody (voděodolnost dána strukturou materiálu)

Rozměry: délka 20 m, šířka 1,25 m, plocha 25m², tloušťka 3 mm, hmotnost 63 kg
Bobtnavost vlivem nasákavosti vodou: min. 2 % (závisí na obsahu vody a místu instalace)
Propustnost pro vodní páru: sd = 0,18 m ekvivalentní tloušťky difúzní vrstvy vzduchu pro vodní páru (DIN EN ISO 12572)
UV odolnost: odolnost v souladu s DIN EN 1297 a DIN EN ISO 3386-2.

Toolbox

Toolbox pro příslušenství pro silniční panely   Toolbox pro příslušenství pro silniční panely

Box pro uložení spojovacího materiálu s rukojetí a bezpečným uzamykacím systémem.

Hmotnost: 2,15 kg
Vnější rozměry: 40 x 30 x 23 cm
Vnitřní rozměry: cca 394 x 24,8 cm, výška cca 18,7 cm
Materiál: vysoce kvalitní ABS plast

Kapacita boxu:

 • 100 x Flattened Connector
 • 100 x Connector 2-Way
 • 20 x Connector 4-Way
 • 60 x Plastic Connector 2-way

Kolik silniční panely stojí?

Poptávky o cenové nabídky posílejte na obchodgeomat.eu. Potřebujeme vědět pro jakou situaci panely poptáváte, dále velikost plochy a také místo dodávky.

Potrebujete poradiť?

 • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
 • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
 • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
 • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu