rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geosiete

Geosieťami sa nazývajú geosyntetiká, ktoré sa podobajú geomrežiam, ale sú poddajnejšie, rebrá sú uložené cez seba v rôznych smeroch a slúžia inému účelu ako geomreže. Geosiete sa vyrábajú predovšetkým z polymérov, ale tiež z ocele alebo prírodných materiálov.

Geosiete nachádzajú uplatnenie najmä tam, kde je potreba sa prispôsobiť podkladu alebo dochádza k jeho deformáciám počas fungovania konštrukcie. Častým použitím geosietí je ochrana skalných svahov voči erózii horniny vplyvom zvetrávania a pôsobeniu mrazu. Tomuto rozrušovaniu skalných blokov alebo vrstiev dobre vzdorujú oceľové geosiete, ktoré zabraňujú alebo usmerňujú pády úlomkov na pozemné komunikácie, železničné trate a verejné alebo súkromné priestory. Možno ich využiť na budovanie ochranných plotov a bariér.

 

Výrobok    MateriálObrázok
Geomanet SARoceľ s povrchovou ochranouGeomanet SAR - oceľové sieť
Geomanet K EKOkokosové vláknoKokosová rohož
Geomanet J EKOjutová priadzaJutová georohož

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu