rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Oporné systémy z vystuženej zeminy sú konštrukcie tvorené niekoľkými základnými elementmi. Horizontálne vrstvy geomreže zaisťujú stabilitu a funkčnosť celej konštrukcie, lícové prvky zadržujú zeminu zásypu v čele konštrukcie a dávajú jej vhodný estetický vzhľad. Spolupôsobenie lícových prvkov a geomreže je zabezpečené pomocou funkčných spojovacích prvkov. Súčasťou vystuženej konštrukcie je aj zemina zásypu, ktorej parametre významne ovplyvňujú vlastnosti konštrukcie.

Oporné múry a strmé svahy z vystuženej zeminy sú zvyčajne lacnejšie ako betónové konštrukcie. Majú menšie nároky na únosnosť základovej pôdy a optimálne využívajú priestor, ktorý je k dispozícii (minimalizujú zaberanie pôdy). Účelu použitia a veľkosti konštrukcie sa prispôsobuje aj vzhľad líca tak, aby čo najlepšie vyjadroval charakter stavby.

Oporné systémy dodávame s garanciou funkčnosti ako komplexné riešenie vrátane potrebnej podpory, ktorá obsahuje návrh riešenia a spracovanie projektovej dokumentácie, dodávku prvkov systému na stavbu, certifikáty k systému, inštalačný postup a zaškolenie na stavbe.

K stiahnutiu: Katalóg oporných systémov

Systém Typ líca Sklon líca
odporúčaný rozsah
(technicky možný rozsah)
Tuhosť líca

GreenMesh Soil

Oporný systém GreenMesh
Zvárané oceľové panely
a protierózna
ochrana
45-70°
(90°)
Poddajný
(mäkký) líc

GreenMesh Terra

Oporný systém GreenMesh Terra
Pletené oceľové siete
a protierózna
ochrana
45-80°
(90°)
Poddajný
(mäkký) líc

GreenMesh Wrap

Oporný systém GreenMesh Wrap
Obaľované čelo
z geomreže
45-90°
(30-90°)
Poddajný
(mäkký) líc

GreenMesh Slope
Oporný systém SteepSoil

Dočasná alebo
trvalá protierózna
georohož
<45°
(podľa uhla
vnútorného
trenia zeminy)

Poddajný
(mäkký) líc

GeoWall Block

Oporný systém GeoWall Block
Drobné betónové tvarovky 10:1 nebo 90°
(70-90°)
Tuhý líc

GeoWall Panel

Oporný systém GeoWall Panel
Veľkoplošné betónové panely 90°
(70-90°)
Tuhý líc

GeoWall Rock

Oporný systém RockMesh
Oceľové panely
s kamenivom
45-85° (10:1)
(30-90°)
Polotuhý líc

GeoWall Shoulder

GeoWall Shoulder

Oceľové panely
s kamenivom
90°

Polotuhý líc

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu