rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Zamedzenie tvorby vyjazdených koľají

Súčasné dopravné zaťaženie (zvyšovanie nápravových tlakov, zvyšovanie intenzity prevádzky atď.) Vedie k neutešenému stavu mnohých cestných komunikáciách. Okrem trhlín sa stretávame tiež často s priečnymi deformáciami povrchov vozoviek tzv. vyjazdenými koľajami.

Predĺženie životnosti vozovky možno dosiahnuť opravou pomocou mreží či kompozitných prvkov. Princíp fungovania geosyntetiky v konštrukcii pri riešení týchto dvoch typov porúch (trhlín vo vozovkách a vyjazdených koľajách) je rozdielny, s touto vedomosťou, je preto nevyhnutné pristupovať aj k výberu vhodného výrobku.

Výhody vystužovania asfaltových vozoviek:

  • zvýšenie životnosti asfaltového krytu

  • predĺženie intervalu oprav

  • zníženie nákladov na údržbu vozovky

Príčiny vzniku vyjazdených koľají

Vyjazdené koľaje vznikajú na cestách tam, kde jazdia ťažké vozidlá sústavne v rovnakej stope. Asfaltová zmes krytu vozovky je vytláčaná mimo jazdnú stopu pneumatík.

Koľaje vznikajú prevažne v miestach pomalej alebo zastavujúcej cestnej dopravy - pravé jazdné pruhy najmä pri zväčšení počtu jazdných pruhov v stúpaní, križovatky, zastávky autobusov, trolejbusov a zastávkové pruhy).

Tieto deformácie sa vyskytujú v súvislých dĺžkach, lokálne potom v miestach státia ťažkých vozidiel. Bežný živičný (asfaltový) alebo dláždený povrch vo frekventovaných miestach záťaž dlho nevydrží.

Príčinou vzniku týchto deformácií je nedostatočná odolnosť vrstiev krytu proti trvalým deformáciám (použitie ťažených kamenív, nevhodná krivka zrnitosti, vysoký obsah asfaltu, druh asfaltu a vyššiu penetrácia, vysoké dopravné zaťaženie).

Vytváranie vyjazdených koľají na vyššie uvedených kritických miestach zabraňujú výstužné kompozitné výrobky inštalované v asfaltovej vrstve. Informácie o zamedzenie tvorby trhlín, škár a výtlkov v asfaltovom kryte (ako oddelená problematika) nájdete v téme o opravách škár a trhlín v asfaltových vozovkách.

Zamedzenie tvorby vyjazdených koľají

Vlastnosti prvkov do asfaltov

Výrobky do asfaltových vrstiev vozoviek sa vyrábajú z niekoľkých druhov surovín, ktoré predurčujú ich správanie v konštrukcii a významne ovplyvňujú aj vhodnosť ich použitia. Najbežnejšími surovinami sú oceľ, sklo, polyester a polypropylén.

Výrobky z týchto surovín sa líšia najmä svojimi mechanickými vlastnosťami. Grafické porovnanie mechanických vlastností výrobkov z rôznych surovín:

 Vhodnosť materiálov k vystužovanie asfaltu

Pre redukciu priečnych deformácií výrobná surovina však skôr predurčuje technológiu výroby, následne potom štruktúru samotného výrobku. A predovšetkým štruktúra je pre túto aplikáciu vzhľadom na účinnosť rozhodujúci. Všeobecne sa pre elimináciu vychádzaní koľají používajú iba mreže či kompozity z polypropylénu.

základné rozdiely medzi výstužnou a stabilizačnou funkciou

Hlavný rozdiel medzi výstužnou a stabilizačnou funkciou spočíva v princípe fungovania výrobku. U výstužnej funkcie je rozhodujúcim faktorom pevnosť výrobku, ktorý pri aktivácii preberá ťahové sily vznikajúce v asfaltovej vrstve. Štandardne sa o vystužovaní hovorí v aplikáciách redukcie tvorby trhlín.

Oproti tomuto v prípade stabilizačnej funkcie nie je rozhodujúca pevnosť, ale schopnosť daného výrobku zabrániť pohybu zŕn obaľovanej zmesi. Stabilizačná funkcia je využívané predovšetkým pre aplikácie zvyšovania únosnosti podložia.

Požiadavky na štruktúru stabilizačného prvku

Rozhodujúce pre maximálnu účinnosť je stálosť a stabilita tvaru oka mreže, hrúbka a tuhosť rebra, pevnosť spoja a jeho torzná tuhosť.

Druhy výstuh asfaltových vozoviek

Prostá mrežaTensar AR1
Kompozit s inštalovanou geotextíliouTensar AR-G

UKÁŽKY zamedzenie tvorby vyjazdených koľají

Obrázok vystuženie križovatky v Havlíčkovom Brode
Vystuženie križovatky v Havlíčkovom Brode
Obrázok vystuženie križovatky v Ostrave
Vystuženie križovatky v Ostrave
Obrázok vyztuženie parkoviska v Mladej Boleslavi
Vyztuženie parkoviska v Mladej Boleslavi

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu