rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Vystuženie asfaltu

Cesty sú mnohokrát v žalostnom stave. Dôvodom môže byť v mnohých prípadoch fakt, že pri ich návrhu sa nepočítalo s intenzitou dopravy a nápravovými tlaky, ktorým sú teraz vystavené. Vystužovanie sa zdá pri ich rekonštrukcii logickým krokom. Vloženie výstužnej geomreže alebo kompozitu do konštrukčných vrstiev vozovky pomôže zredukovať tvorbu vyjazdených koľají alebo trhlín na vozovke.

Redukcia trhlínRedukcia kol'ajíSpevnenie krajnice

K vzniku trhlín v asfaltových vozovkách dochádza najčastejšie pri teplotnom rozťahovaní a zmršťovaní asfaltu alebo ako reakcia na nehomogénny podklad. Výsledkom je lokálne vyššie napätie, ktoré vrstvu oslabuje. Tieto problémy možno eliminovať použitím výstužného kompozitu, ktorý má dostatočnú pevnosť a napätie rovnomerne roznesie.

Vyjazdené koľaje sú ďalší problém, ktorý nás trápi v miestach, kde dopravné prostriedky stoja alebo idú pomaly (zastávky MHD, križovatky, ...). Takýto druh zaťaženia asfaltové vrstvy zle znášajú a čoskoro sa začnú tvoriť deformácie. Aby sa tomu predišlo, používajú sa výstužné kompozitné výrobky. U týchto výrobkov, ale nie je podstatná ich pevnosť, ale štruktúra.

Ak potrebujete rozšíriť alebo spevniť krajnicu, je vhodné použiť konštrukčné spevnenie koruny násypu, ktoré zabránia vytlačeniu zeminy do strany.

UKÁŽKY RIEŠENIA VYSTUŽENIA ASFALTU

Obrázok vystuženie cesty pre obmedzenie vyjazdených koľají
Vystuženie cesty pre obmedzenie vyjazdených koľají 
Obrázok vystuženie asfaltových vrstiev parkoviska
Vystuženie asfaltových vrstiev parkoviska 
Obrázok vystuženie asfaltových vrstiev pre redukciu trhlín
Vystuženie asfaltových vrstiev pre redukciu trhlín 

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu