rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Protierózna ochrana

Vplyvom erózie sa splavuje pôda, vytvára erózne ryhy, padajú kusy skál alebo odchádzajú svahy. Jedná sa teda o problém, ktorý sa týka mnohých oblastí ľudskej spoločnosti. Úlohou geosyntetických výrobkov je spevniť povrch svahu to buď dočasne, než na ňom vzrastie vegetácie alebo trvalo. Dočasné spevnenie poskytujú výrobky z prírodných materiálov, ktoré časom zdegradují. Stálu ochranu potom plastové georohože a geobunky.

Trvalá ochrana svahovPrírodná protierozná ochranaOchrana skaly

Spôsob spevnenie povrchu svahu vychádza z toho, ako je svah namáhaný, aký má sklon a z akého je materiálu. Trvalá protierózna ochrana svahu je potreba tam, kde je svah príliš strmý a ani po vzraste vegetácie by nebola zaistená jeho ochrana. Zvlášť namáhané sú brehy rôznych nádrží (vodné, odkaľovacie) jám (stavebné, silážne). Brehy toku je potrebné chrániť pred prúdovou eróziou.

Prírodná ochrana svahov spočíva v použití materiálov, ktoré majú vďaka svojej prírodnej podstate obmedzenú životnosť, poskytnú svahu ochranu len do doby, než na ňom vzrastie vegetácia, ktorá protieróznu funkciu úplne prevezme. Uplatnenie nachádzajú výrobky na svahoch pozemných komunikácií, železníc pri rekultiváciach.

Úplne samostatnú skupinu tvorí problematika spevnenia povrchu skalnej steny. Na jeho spevnenie sa používajú oceľové alebo polymérové mreže, ktoré zabraňujú pádu úlomkov na cestu, dom a iné stavby.

Je dôležité si uvedomiť, že protierózna ochrana svahu nijako nezvýši vnútornú stabilitu svahu, ktorá sa napr. u zosuvov svahov musí riešiť samostatne.

UKÁŽKY RIEŠENIA PROTIERÓZNEJ OCHRANY

Obrázok prírodné ochrana svahov portálu tunela
Prírodná ochrana svahov portálu tunela 
Obrázok protieróznej ochrany skalnej steny
Protierózna ochrana skalnej steny 
Obrázok protieróznej ochrana skalných svahov
Protierózna ochrana skalných svahov 
Obrázok ochrany brehov sedimentačnej nádrže 
Ochrana brehov sedimentačnej nádrže 
Obrázok prírodné ochrany svahov jutovou geotextíliou
Prírodná ochrana svahov jutovou geotextíliou
Obrázok trvalej protieróznej ochrany brehov potoka
Trvalá protierózna ochrana brehov potoka 

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu