rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Prírodná ochrana svahu

Dočasná ochrana svahu pomocou prírodných protieróznych sietí, rohoží a textílií pomáha zabrániť na strmých svahoch povrchovej erózii a to zvyčajne do doby vzrastu vegetácie (trávy alebo popínavých kríkov). Ich úlohou je spevniť povrch svahu do doby, než sa na ňom vegetácia uchytí a preberie protieróznu funkciu.

Prírodné protierózne výrobky sa vyrábajú zvyčajne z kokosu, juty, popr. slamy alebo inej biomasy. Ich životnosť sa počíta na niekoľko rokov, kedy sa postupne samovoľne rozloží.

Vodná erózia spôsobuje na svahoch s nedostatočne vzrastlou vegetáciou alebo nespevneným povrchom vymývanie rýh a splavovanie zeminy k päte svahu, kde môže napr. Zanášať odvodňovacie systémy, cesty a chodníky.

Dočasné spevnenie svahu

Ak uvažujete o dočasnom spevnení svahu, musíte si uvedomiť, že protieróznu funkciu musí po rozpade prírodného protierózneho výrobku prevziať vysadená vegetácia a podľa toho zvoliť druh vegetácie popr. hustotu jej výsadby. Napríklad pri kríkovej výsadbe musí pokryť celú plochu svahu najneskôr do doby rozpadu výrobku.

Funkčná životnosť prírodných protieróznych výrobkov je závislá na prostredí a podmienkach, v ktorých sú nainštalované. Výrobky z juty vydržia 12-24 mesiacov a z kokosu min. 36 mesiacov. Počas svojho pozvoľného a prirodzeného rozkladu neuvoľňujú žiadne cudzorodé ani škodlivé látky. Naopak slúži pre vegetáciu ako zdroj prospešných minerálnych látok.

Jutové a kokosové geotextílie, siete a rohože majú teda za úlohu podporiť rast zelene a dočasne spevniť svah. Ak vyžadujete trvalé spevnenie povrchu svahu, musíte využiť trvalé plastové georohože, konštrukčné spevnenie svahu pomocou vystuženej zeminy napr. Oporným múrom alebo gabiónmi.

Výhody spevnených svahov pomocou prírodných výrobkov

 • využitie na svahoch všetkých sklonov
 • nezaťažujú životné prostredie
 • výber typu podľa požadovanej životnosti ochrany
 • ľahká manipulácia a inštalácia

najčastejšie využitie

 • parkové a záhradné úpravy, záhradná architektúra
 • revitalizačná činnosť v krajine
 • zaistenie svahov hrádzí, cestncýh a železničných násypov
 • ochrana brehovej zóny nádrží a vodných tokov
 • rekultivácia skládok a svahov po banskej činnosti

Prehľad výrobkov

Účinnosť výrobku určuje jeho štruktúra. Všeobecne platí, že čím strmší alebo vodou zaťaženejší svah chcete ochrániť, tým vyššiu musí mať výrobok plošnú hmotnosť popr. väčšiu mieru zakrytiaplochy svahu.

Napríklad na svahy do 45° sa používajú najčastejšie kokosové siete gramáže 400 g / m2 alebo jutové siete gramáže 500 g / m2. Na strmšie svahy je vhodnejšie použiť kokosové siete gramáže 700 g / m2 a vyššie alebo kokosové rohože a ekotextílie. Základný prehľad uvádza nasledujúca tabuľka:

Priemerná životnosť [mesiace]
Gramáž [g/m2]Veľkosť oka [cm]Miera zakrytia povrchu svahu [%]
Jutová sieť / geotextília12-2450020x1040Jutová geotextilie Geomanet
Kokosová sieť / geotextília36400
700
900
35x35
20x20
10x10
35
60
65
Kokosový geotextilie Geomanet K
Kokosová rohož36350-100Kokosová rohož Geomat K-P
Ekotextília36-60150-100Ekotextilie Agrotex EKO

ukážky riešenia prírodné protierózné ochrany

Obrázok dočasnej protieróznej ochrany svahov portálu
Dočasná protierózna ochrana svahov portálu 
Obrázok prírodnej ochrany svahov v areáli Žacléř
Prírodná ochrana svahov v areáli Žacléř
 

Potrebujete poradiť?

 • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
 • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
 • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
 • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu