rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Ochrana skalnej steny

V miestach východov skalného podložia na povrch dochádza vďaka erozívnym účinkom vody a mrazu k rozrušovaniu skalného bloku, jeho zvetrávaniu a odpadávaniu úlomkov. Ak sú skaly v kontakte s verejnými priestormi, cestami alebo železnicou, potom je nebezpečenstvo padajúcich úlomkov nutné obmedziť alebo mu úplne zabrániť.

Sanácia skalné steny sa najčastejšie vykonáva zlepšením vlastností horniny v okolí zistenej šmykovej plochy (odobratím uvoľnených kusov horniny, zabezpečením a spevnením nebezpečných horninových blokov napríklad klincami či kotvami). Ale aj takto zaistená skalná stena ďalej podlieha vplyvom klimatických podmienok povrchovej erózii a je vhodné jej povrch zaistiť proti pádu úlomkov najčastejšie ochrannou sieťou alebo záchytnými ploty.

Sieťovanie skalných stien

Prvou možnosťou je vymedzenie priestoru a usmernenie pádu úlomkov - ochranná sieť sa uchytí len za korunou svahu a v päte a vymedzuje priestor, kam kamenivo bude odpadávať.

Druhou možnosťou je pripnutie siete v miestach sanačných kotiev či klincov, keď je sieť napnutá, kopíruje tvar skaly a bráni pádu úlomkov.

Používané výrobky

Najčastejšie sa používajú oceľové geosiete s hexagonálnymi okami z dvojito krútených slučiek. Dvojité krútenie zabezpečí, že v prípade poruchy zostane táto porucha iba lokálne a nebude sa šíriť ďalej. 

Podľa požadovanej životnosti sa vyberie povrchová úprava drôtu (vrátane poplastovania) a v závislosti na veľkosti úlomkov sa volí veľkosť oka a to tak, aby neprepadli najmenšie, ale zachytili sa aj tie väčšie. Najväčší predpokladaný priemer úlomku, ktorý by sieť mala zachytiť je až 0,6 m.

Ak to vyžadujú podmienky, používajú sa ako ochranné siete aj polypropylénové geomreže.

Oceľová geosieť Ocelová geosíť na ochranu skalních stěn
Plastová geomreža Plastová geomříž

UKÁŽKY RIEŠENIA OCHRANY SKALNEJ STENY

Obrázok ochrany skalnej steny v Tepliciach
Ochrana skalnej steny v Tepliciach
Obrázok zaistení skaly v Jihlavě pomocou geomreže
Zaistení skaly v Jihlavě pomocou geomreže

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu