rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Oporné múry a mosty

Výraz oporná stena sa používa pre celý rad stavebných konštrukcií rôzneho konštrukčného usporiadania. S ohľadom na predtým dostupné technológie boli oporné múry najčastejšie tvorené z betónu, prefabrikátov alebo muriva. Pokrok v stavebných postupoch a nové geosyntetické výrobky umožnili vznik nových technológií a typov oporných múrov i mostných opôr.

Oporné konštrukcie z vystuženej zeminy sú tvorené niekoľkými základnými elementmi. Horizontálne vrstvy vystužené geomrežou zaisťujú stabilitu a funkčnosť celej konštrukcie, lícové prvky zadržujú zeminu zásypu v čele konštrukcie a dávajú jej vhodný estetický vzhľad. Spolupôsobenie lícových prvkov a geomreží je zabezpečené pomocou funkčných spojovacích prvkov. Súčasťou vystuženej konštrukcie je aj zemina zásypu, ktorej parametre významne ovplyvňujú vlastnosti konštrukcie.

TYPY OPORNÝCH konštrukcií Z VYSTUŽENEJ ZEMINYKamenný líc - gabionyLíc z betónových tvaroviekMúr z betónových panelov

Oporné múry a mostné opory z vystuženej zeminy sa používajú všade tam, kde je výstavba tradičných konštrukcií obtiažna, nákladná alebo neestetická. Najčastejšie sa jedná o rozširovanie ciest, železníc, budovanie nájazdových rámp alebo výstavbu mostných krídel. Pre tieto účely sa ako najvhodnejší osvedčil oporný múr z betónových panelov. Výstavba takéhoto typu múru je rýchla, lacná a samotná konštrukcia je dostatočne tuhá, aby odolala dopravnému zaťaženiu.

Pokiaľ nie sú na konštrukciu kladené také vysoké nároky alebo sa konštrukcia nachádza v zle prístupnom teréne, je vhodný oporný múr z betónových tvaroviek. Vďaka lícu z malých betónových tvarovkiek možno takú stenu vyhotoviť značne členitú a prispôsobiť sa takmer akýmkoľvek potrebám projektu. Jej výstavba nevyžaduje prakticky žiadnu mechanizáciu a je teda ju možné stavať aj svojpomocne.

Pre použitie oporné múry v intraviláne sa čoraz častejšie používa oporný múr z prírodného kameňa. Prírodný kameň však netvorí nosnú časť opornej konštrukcie, ale je len pohľadovou časťou tzv. vystuženého zeminového bloku. Tento typ múrov sa pre „nezasväteného“ javí ako gabión, ktorý je v dnešnom industriálnom svete pre svoj prírodný charakter stále obľúbenejší. Použitie lícového gabiónu v kombinácii s geosyntetickými výrobkami však prináša tomuto typu konštrukcií značné technologické, bezpečnostné a ekonomické výhody.

Mostné opory sú vôbec najnáročnejšie konštrukcie, ktoré môžeme z vystuženej zeminy zhotoviť. Ich návrh by mal vždy vykonávať tím odborníkov zložený z mostárov a geotechnikov, pretože sa tu problematika oboch týchto odborov vzájomne prelína.

Oporné múry z vystuženej zeminy sú zvyčajne lacnejšie ako betónové konštrukcie, majú menšie nároky na únosnosť základovej pôdy a optimálne využívajú priestor, ktorý je k dispozícii (minimalizujú zaberanie pôdy). Vzhľad líca sa prispôsobuje účelu použitia a veľkosti konštrukcie tak, aby čo najlepšie vyjadroval charakter stavby.

Ukážky riešenia oporných múrov a mostných opôr

Obrázok oporné múry z panelov na úseku Chomutov-Křímov
Oporný múr z panelov na úseku Chomutov-Křímov 
Obrázok spevnenia portálu drenážnej štôlne VD Šanca 
Spevnenie portálu drenážnej štôlne VD Šanca 
Obrázok oporné múry s lícom z prírodného kameňa 
Oporný múr s lícom z prírodného kameňa 
Obrázok oporné múry na prieťahu Bučovicami 
Oporný múr na prieťahu Bučovicami 
Obrázok mostné opory s lícom z betónových tvaroviek 
Mostná opora s lícom z betónových tvaroviek 
Obrázok mostného krídla a parapetné múry z vystuženej zeminy
Mostné krídla a parapetné múry z vystuženej zeminy

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu