rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Oporný múr z betónových tvaroviek

Výstavba oporných múrov je obvyklým a často jediným možným riešením úprav svahovitých terénov alebo výstavby zemných telies na obmedzenom priestore. Gravitačné betónové múry prestávajú čoraz častejšie ekonomicky konkurovať lacnejším systémom oporných múrov z vystuženej zeminy, ktoré ponúkajú celý rad praktických výhod. Bežným prevedením líca takýchto systémov je štiepaná betónová tvarovka najrôznejších tvarov a veľkostí, často aj vo farebnom prevedení.

KOMBINÁCIA PRVKOV TVORÍ CELOK SYSTÉMU

Systémové konštrukcie sú neoddeliteľnou kombináciou štyroch prvkov, ktoré tvorí betónová tvarovka, výstužná geomreža, spojovací prvok a zemina zásypu vystuženej oblasti. Všetky prvky spolu vytvárajú kompletný celok, keď každý prvok musí byť vo vzájomnej súhre so všetkými ostatnými, vzájomne sa podmieňujú alebo ovplyvňujú. Vývoju systémových konštrukcií predchádzal celý rad laboratórnych testov a prevádzkových skúšok na stavenisku. Na ich základe boli vytvorené kombinácie prvkov, materiálov a postupov, ktoré svojou jednoduchosťou umožňujú výstavbu formou jednoduchej stavebnice.

Lícové betónové tvarovky sú rozmerovo prispôsobené tak, aby manipuláciu s nimi zvládol jeden pracovník bez nutnosti použitia špeciálneho zariadenia pre manipuláciu. Na tieto tvarovky sa vo vopred stanovených rozstupoch pripájajú výstužné geomreže. Spojenie sa vykonáva pomocou spojovacích prvkov, ktoré garantujú trvalé spolupôsobenie.

Možnosti lícových tvaroviek

LÍCOVÉ TVAROVKY OPORNÝCH MÚROV Z VYSTUŽENÉ ZEMINY

Východiskovým hľadiskom použitia lícovej tvarovky sú jej tvar, hmotnosť a rozmery. S ohľadom na manipuláciu a váhové limity pre manipuláciu s bremenami je práve hmotnosť tvaroviek hlavnou príčinou vytvárania tvaroviek obsahujúcich rôzne dutiny, ktoré sa musia následne pri výstavbe vyplňovať. Ak sa teda používajú plné tvarovky, majú zvyčajne menšie rozmery. Vlastný tvar potom určuje možnosti pôdorysného zakrivenie konštrukcie (vnútorné a vonkajšie pôdorysné oblúky) a tiež uskutočniteľnosť rohov v prípade, že je konštrukcia pôdorysne zalomená. Tvar tiež definuje možnosti sklonu líca.

Vzhľadom k tomu, že sú na stavbe tvarovky skladané nasucho, ovplyvňuje ich stabilitu okrem rozmerov aj členitosť vodorovnej kontaktnej škáry tvarovky. Vhodnejšia je členitá škára tvarovky vybavená buď šmykovým ozubom, alebo aspoň drážkami pre vloženie elementu vytvárajúceho vodorovný šmykový odpor. Členená škára sa tiež obvykle využíva k dodatočnému spevneniu v oblasti koruny líca. Minimálne požiadavky na kvalitu betónu tvaroviek predstavuje betón triedy C30 / 37 so stupňom odolnosti voči vplyvu prostredia XF4.

 múr z vyztuženej zeminy

Z estetického hľadiska sa vyrábajú technológiou vibrolisovaného betónu najčastejšie tzv. štiepané tvarovky, kedy lícová strana tvarovky je tvorená štepom nezrelého betónu. Štiepaný povrch líca je všeobecne lepšie prijímaný, v kombinácii s farebným prevedením betónu sa potom vzhľadom môže podobať niektorým prírodným materiálom, napr. pieskovcom. Nepravidelnosť štiepaného povrchu tiež znižuje nároky na presnosť murovania, na rozdiel od tvaroviek vyrábaných v tzv. hladkom prevedení.

VÝHODY OPORNÝCH MÚROV Z BETÓNOVÝCH TVAROVIEK

  • výstavba bez použitia mechanizácie
  • certifikované konštrukčné systémy
  • nižšie náklady oproti tradičným stenám
  • odstránenie mokrých procesov

UKÁŽKY OPORNÝCH MÚROV Z BETÓNOVÝCH TVAROVIEK

Obrázok mostných krídel z drobných betónových tvaroviek
Mostné krídla z drobných betónových tvaroviek
Obrázok oporného múru v areáli obchodného centra 
Oporný múr v areáli obchodného centra
Obrázok oporné steny železničného koridoru
Oporná stena železničného koridoru 

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu