rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Oporný múr z betónových panelov

Panelové systémy tvorené veľkoplošnými delenými panely alebo tzv. "Panely na plnú výšku" nachádzajú uplatnenie na stavbách s vysokými nárokmi na kvalitu, bezpečnosť a rýchlosť výstavby. Konštrukcie oporných múrov s použitím lícového panelu sa teda najčastejšie používajú pri stavbách ciest, železníc, priemyselných areálov alebo pri výstavbe mostov. Výstavba panelových systémov vyžaduje väčšie montážne prostriedky a teda vybudovanie spoľahlivých prístupových komunikácií. Je vhodná pre stavebné firmy s dobrou mechanizáciou a kvalifikovaným personálom.

Výstavba je mimoriadne rýchla a konštrukcia po dokončení nepodlieha tvarovým zmenám. Pri použití povrchovej textúry môžu panelové systémy vytvárať veľmi estetické konštrukcie. Minimálne požiadavky na kvalitu betónu predstavuje u panelov betón triedy C30 / 37 so stupňom odolnosti voči vplyvu prostredia XF4.

TYPY POUŽÍVANÝCH BETONOVÝCH PANELOV

Najčastejšie používaným konštrukčným riešením sú panelové systémy používajúce delené (segmentové) panely. Z hľadiska tvaru sa najčastejšie používajú obdĺžnikové panely, panely tvaru T alebo tvaru kríža. Skôr používané hexagonálne tvary sa dnes takmer nepoužívajú. Pri montáži panelov je dôležité udržanie hrúbky škár. Za týmto účelom sa pre panelové systémy používa celý rad vymedzovacích pružných podložiek, rovnako ako ďalších montážnych a zavetrovacích prostriedkov.

Delené panely a panely na plnú výšku

Panely na plnú výšku (full height panels) sa používajú najmä pre konštrukcie s výškou do 6 m s ohľadom na transport a manipuláciu dlhých panelov. Montáž líca oporných múrov z panelov na plnú výšku je jednoduchšia ako montáž segmentových panelov, ale vyžaduje väčšie skúsenosti s počiatočným nastavením geometrie líca, ktorá sa vzhľadom na spôsob výstavby nedá v priebehu výstavby korigovať.

Panely na plnú výšku sú teda vhodné najmä pre cestné zjazdy a nájazdy, pre komunikácie a trate s nutnosťou zmeny nivelety v stiesnenom priestore, pre riešenie výškových rozdielov v projektoch HTU priemyselných a obchodných areálov a pod.

VÝHODY POUŽITIA BETÓNOVÝCH PANELOV V OPORNÝCH MÚROCH

  • mimoriadna tuhosť líca
  • rýchla montáž a výstavba
  • malá citlivosť líca na účinky vibrácií pri hutnení

UKÁŽKY OPORNÝCH MÚROV Z BETÓNOVÝCH PANELOV

Obrázok oporného múru z betónových panelov na diaľnici D 47
Oporný múr z betónových panelov na diaľnici D 47
Obrázok mostné opory z betónových panelov 
Mostná opora z betónových panelov 
Obrázek oporného múru na prekládke cesty
Oporný múr na prekládke cesty 

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu