rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Oporný múr z prírodného kameňa

Prírodné materiály sa v dnešnej pretechnizovanej dobe dostávajú znovu do popredia záujmu architektov, projektantov a predovšetkým investorov všetkých kategórií. Drevo, tehla a najmä prírodný kameň sa tak stáva čoraz významnejšou súčasťou moderných stavieb. Jednou z mnohých variantov použitia kameňa je gabión, teda prírodný kameň skladaný nasucho do zváraného oceľového koša. Gabiónové konštrukcie sú obľúbené predovšetkým v možnosti využitia miestneho kameniva a každý gabión je teda jedinečný svojím vzhľadom a dobre korešponduje s prirodzenými miestnymi podmienkami.

Geosyntetické výstužné geomreže v súčasnej dobe značne rozširujú možnosti použitia gabiónov. Vďaka svojim vlastnostiam preberajú od vlastných gabionových košov zaistenie stability konštrukcie a ponechávajú gabiónom predovšetkým estetickú funkciu. Tým je možné dosiahnuť podstatne nižšie obstarávacie náklady a ušetriť vzácne prírodné zdroje.

PREVEDENIE OPORNÝCH MÚROV Z GABIÓNOV NA LÍCI

Doteraz sú stále najpoužívanejšími konštrukciami múry zostavené zo samostatných gabiónových košov. Dôvody skôr než v ekonomike spočívajú v neznalosti možností vystuženej zeminy alebo v obave z vlastného vykonávania. Jednou z príčin je aj nedostatočná ponuka kompletných gabiónových systémov na trhu. Aj cez túto konzervatívnosť stavebných firiem a nechuť k novým veciam sa oporné múry z vystuženej zeminy s gabiónovým lícom čoraz viac presadzujú a uplatňujú v rôznych segmentoch stavebníctva.

PREVEDENIE GABIÓNOVÝCH KOŠOV

Pre vytváranie gabionových košov sa ponúkajú dva spôsoby ich zostavenia. Doteraz najpopulárnejšie sú klasické oceľové panely, ktoré sa k sebe vzájomne spájajú špirálou. Tento spôsob spojenia umožňuje ľubovoľné krátenie panelov a vyhovuje najmä tam, kde neexistuje presný projekt alebo vtedy, keď samotné prevedenie gabiónu nemá dostatočnú presnosť a kvalitu. Druhý spôsob zostavenia vyžaduje oceľové panely zakončené slučkami. Tieto panely sa k sebe pripájajú za pomoci závlače. Takéto spojenie panelov má výrazne vyššiu pevnosť a gabiónové koše potom odolávajú bez problémov oveľa vyšším nárokom. 

Gabiónové koše

PANELY PRE GABIÓNOVÉ KOŠE

Oceľové lícne panely sa zvyčajne navrhujú z priamych drôtov zvarených v pravidelných rozostupoch. Prevedenie oceľových lícnych panelov sa líši priemerom drôtu, rozstupom prútu a povrchovou ochranou drôtu. Bežné priemery drôtov sa pohybujú od 3,5 mm používaných predovšetkým do záhradných aplikácií po 6,0 mm používaných pre trvalé stavebné konštrukcie. S rastúcim priemerom drôtu sa zvyšuje tuhosť panela a znižujú sa konštrukčné i postkonstrukčné deformácie. Tieto tiež ovplyvňuje vzájomný rozstup jednotlivých prútov. Najčastejšie sa používa rozostup 100/100 mm, pre konštrukcie s drobnejším kamenivom potom 100/50 mm alebo 200/50 mm.

Štandardná povrchová ochrana je tvorená zliatinou zinku a hliníka v pomere 95% Zn a 5% Al, pre náročnejšie konštrukcie sa často používa zliatiny v pomere 90% Zn a 10% Al. Tieto zliatiny dokážu ochrániť prút pred vznikom korózie veľmi dlhú dobu. Ochrana jednoduchým pozinkovaním sa používa zriedka, pre svoju obmedzenú životnosť je vhodná skôr pre dočasné konštrukcie.

Priemery drôtov gabiónových košov

MOŽNOSTI OPORNÝCH SYSTÉMOV

Klasické gabióny sa stavajú buď zvislé alebo v záklone 1:10 až 1: 5. To spolu s požiadavkami na značnú šírku základových košov obmedzuje ich použiteľnosť. V prípade použitia systémových oporných múrov z vystuženej zeminy s gabionovým lícom možno dosiahnuť sklon líca výrazne nižší. Štandardom sú obvykle sklony líca 70, 80 a 90 °, ale dosiahnutie iného sklonu alebo sklonu premenného po dĺžke konštrukcia je veľmi jednoduché. Tiež výstavba systému je oveľa rýchlejšia, pretože skladané kamenivo je len v líci konštrukcie a zvyšok vystuženej oblasti je tvorený miestnou zeminou.

Múr z gabiónú a múr z vyztuženech zeminy

VÝHODY GABIÓNOV A OPORNÝCH MÚROV Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA

  • atraktívny vzhľad
  • jednoduchá a rýchla výstavba
  • možné využitie miestneho materiálu
  • nie je potreba vonkajších podpier (debnenie)

UKÁŽKY RIEŠENIE OPORNÝCH MÚROV Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA

Obrázok úpravy svahovitého pozemku v Ivančiciach
Úprava svahovitého pozemku v Ivančiciach 
Obrázok oporných múr ako ochrany brehov potoka
Oporné múry ako ochrana brehov potoka  
Obrázok úpravy svahovitej parcely v Lelekoviciach
Úprava svahovitej parcely v Lelekoviciach 

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu