rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Zlepšenie podložia

Zlepšovanie vlastností základových pôd patrí na väčšine stavieb medzi prvé úlohy staviteľa. Pre riešenie sa tradične používajú metódy ako zásyp lomovým kameňom, vápenná alebo cementová stabilizácia, prípadne chemická stabilizácia. S príchodom geosyntetických výrobkov sa tradičné spôsoby rozšírili o novú možnosť a to mechanickú stabilizáciu pomocou geomreží.

Zlepšenie podložiaZaloženie násypuSeparácia zemin

Častou požiadavkou, ktorá sa pri zlepšovaní vlastností základových pôd rieši je zvýšení únosnosti podložia. Táto požiadavka sa dá ľahko riešiť vytvorením kompozitnej vrstvy zloženej z kameniva a stabilizačnou geomrežou. Takto skonštruovaná vrstva dokáže zlúčiť dobré vlastnosti oboch použitých materiálov a zaisťuje dlhodobo vysokú kvalitu svojho povrchu.

Pokiaľ zlepšenie vlastností základovej pôdy slúži k výstavbe zemných telies, umožňujú geosyntetiká niekoľko lacných a dlhodobo funkčných riešení. Založenie násypu najmä na mäkkých podložiach dnes prakticky nemá inú alternatívu. Medzi najbežnejšie spôsoby založenia okrem kompozitnej vrstvy patrí založenie na priestorovej geodoske alebo na roznášacej platforme, kedy sú geosyntetiká kombinované s pilótami.

Na zlepšovanie vlastností základových pôd radíme aj zlepšovanie správania vrstiev zemín alebo hornín ich vzájomným oddelením. Metóda separácie zemín, obvykle pomocou geotextílií, zabezpečuje, že si každá vrstva tak ako bola navrhnutá a uložená uchováva dlhodobo svoje pôvodné vlastnosti. U nás je táto metóda k celospoločenskej škode značne zanedbávaná.

UKÁŽKY RIEŠENIA ZLEPŠENIA PODLOŽIA

Obrázok založenie haly na zvodnenom podloží
Založenie haly na zvodnenom podloží 
Obrázok zlepšenie podkladových vrstiev na námestí 
Zlepšenie podkladových vrstiev na námestí 
Obrázok založenie násypu na nehomogénnom podloží 
Založenie násypu na nehomogénnom podloží 
 
Obrázok založenie novej električkovej trate
Založenie novej električkovej trate
Obrázok zlepšenie únosnosti podložia železničnej trate
Zlepšenie únosnosti podložia železničnej trate
Obrázok založenie cyklotrasy na rašelinisku
Založenie cyklotrasy na rašelinisku

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu