rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Povrchové spevnenie svahu

Pre spevnenie svahov u ktorých hrozí erózia (jedná sa o vnútornú stabilitu celého svahu) alebo je splavovaná povrchová vrstva zeminy a/alebo sa už tvoria erozívne ryhy, je riešením spevnenie povrchu svahu pomocou sietí, georohože a geobuniek. Ide o protieróznu ochranu a to buď dočasnú, zvyčajne prírodnú a ekologickú s funkčnou životnosťou do 5 rokov. Alebo trvalú s životnosťou vyššou ako 10 rokov. 

Na svahoch, kde potrebujeme dočasnú ochranu pred vodnou eróziou a splavovaním zeminy sú vhodným riešením siete, rohože a ekotextílie z prírodných materiálov. Tie ochránia svah ako na nich vzrastie zeleň a po čase sa samovoľne rozloží. Viac informácií nájdete na stránkach o prírodnej ochrane svahu. 

Na svahoch, ktoré sú vystavené prúdiacej vode alebo ich chcete ochrániť dlhodobo je ideálnym riešením použitie protieróznej georohože alebo geobunky. Viac informácií nájdete na stránke o trvalej protieróznej ochrane.

DRUHY VÝROBKOV PRE POVRCHOVÉ SPEVNENIE SVAHU

Jutová geotextília (sieť) - 500 /m2
(funkčná životnosť cca 12-24 mesiacov)
Jutová geotextilie Geomanet
Kokosová geotextília (sieť) - 400, 700 a 900 g/m2
(funkčná životnosť cca 36-60 mesiacov)
Kokosová rohož - 350 g/m2
(funkčná životnosť cca 36-60 mesiacov)
Protierózna georohož
(funkčná životnosť >10 rokov)
Protierózne geobunky
(funkčná životnosť >10 rokov)

UKÁŽKY RIEŠENIE POVRCHOVÉHO SPEVNENIE svahov

Obrázok dočasné protierózné ochrany svahu
Dočasná protierózna ochrana svahu
Obrázok spevnenie svahov u portáli tunela
Spevnenie svahov u portáli tunela
Obrázok spevnenie svahov potoka pre ochranu pred vymieľaním
Spevnenie svahov potoka pre ochranu pred vymieľaním 

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu