rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Stabilita strmého svahu

Pri spevňovaní strmých svahov so sklonom od 20 do 70 ° je potrebné rozlíšiť dva rozdielne problémy, ktorých riešenie na seba nadväzuje. Prvým je vnútorná stabilita svahu a druhým je stabilita povrchu svahu (viď. protierózna ochrana). Vnútorná stabilita strmého svahu sa rieši vystužením zemnej konštrukcie a to pomocou horizontálne položených výstužných geomreží, ktoré zaisťujú v kombinácii so zeminou stabilitu a funkčnosť celej konštrukcie. Aby nebola zemina zo strmého líca splavovaná alebo nevypadávala, zadržujú ju buď lícové oceľové prvky, geomreže alebo georohože. 

Vystužené strmé svahy umožňujú zväčšenie využiteľnej plochy nad svahom (zostrmenie svahu) a tým lepšie využitie dostupného priestoru pri rozšírení ciest a železníc pre zvýšenie ich kapacity a alebo zníženie zaberania okolitých pozemkov súvisiacich s ich výkupom.

Vystužený svah znižuje zábor pôdy

STRMÉ SVAHY Z VYSTUŽENEJ ZEMINY

Vystužené strmé svahy predstavujú rýchlu, ekonomickú a univerzálnu technológiu pre výstavbu násypov a sanáciu zosuvov tam, kde je požadovaný strmý sklon čela svahu. Strmé svahy z vystuženej zeminy sú zvyčajne lacnejšie ako betónové konštrukcie, majú menšie nároky na únosnosť základovej pôdy. 

Účelu použitia a veľkosť konštrukcie sa prispôsobuje voľbe líca a sklonu tak, aby čo najlepšie vyjadroval charakter stavby. U svahov so sklonom do 50 ° nie je nutné vo väčšine prípadoch zlepšovať líce svahu. Pre zvýšenie povrchovej stability sa používajú protierózne georohože, ktoré sa aplikujú na dostavané teleso svahu. Pri sklonoch nad 50 ° sa čelo obalí výstužnou geomrežou alebo sa použijú oceľové panely napojené na výstužné geomreže.

 

TYPY VYSTUŽENÝCH STRMÝCH SVAHOV

Požiadavky na technické riešenie každého svahu sú iné. Pri využití technológie vystužené zeminy sa používajú najčastejšie tri spôsoby ako spevniť svah: 

 • Prosté vystuženie zeminového bloku geomrežami a pokrytie svahu georohožou 
 • Technika tzv. "Obaľovaného čela" s využitím strateného debnenia 
 • Stavebnicové konštrukčné systémy so zeleným lícom alebo s lícom z kameniva

Vystužený strmý svah

VÝHODY SPEVŇOVANIA SVAHOV POMOCOU GEOMREŽÍ:

 • Lacnejší oproti tradičným technológiám až o 75% 
 • Premenné uhly líca konštrukcií v rozmedzí 20° až 70° 
 • Pri výstavbe sa často používajú materiály vyťažené na mieste 
 • Rýchla výstavba - zníženie doby trvania dopravných obmedzení a cestných uzáver 
 • Svahy porastené vegetáciou pôsobia prirodzene a splývajú s okolitým prostredím

UKÁŽKY RIEŠENIE STABILITY strmého svahu

Obrázok vystužený strmého svahu u obchodného domu v Boskoviciach
Vystužený strmý svah u
obchodného domu v Boskoviciach
Obrázok vystuženého strmého svahu parkoviska pri hoteli
Vystužený strmý svah parkoviska pri hoteli
Obrázok vystuženého svahu okolo umelej jaskyne
Vystužený svah okolo umelej jaskyne

Potrebujete poradiť?

 • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
 • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
 • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
 • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu