rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Spevnenie svahu

Pod pojmom spevnenie svahu si môžeme predstaviť celú radu geotechnických alebo aj agrotechnických či záhradných aplikácií. Z pohľadu využitia geotextílií alebo podobných geosyntetík môžeme spevnenie svahu rozdeliť na spevnenia, ktoré prispievajú k stabilite svahu alebo spevnenia, ktoré zlepšujú povrch svahu.

Spevnenie zlepšujúce stabilitu svahu pri nových konštrukciách sa uplatňuje najmä pri výstavbe zemných telies komunikácií alebo pri pozemkových úpravách slúžiacich k výstavbe budov. Často sa jedná o svahy s pomerne vysokým sklonom.

Zpevnenie a stabilita svahuSanácia zosuvovSpevnenie povrchu svahu

Stabilita strmého svahu je preto výlučne záležitosťou odborného posúdenia. Spevnenia vykonávané na svahoch, pri ktorých došlo k predchádzajúcej poruche, je obdobná. V praxi sa najčastejšie jedná o sanácie zosuvov, ktoré sa zvyčajne vyskytujú pozdĺž vodných tokov alebo na svahoch, u ktorých sa pri návrhu a výstavbe podcenili vlastnosti použitej zeminy.

V prípade, že je vlastná stabilita svahu v poriadku, ale dochádza k rozrušovaniu jeho povrchu, sú na mieste opatrenia pre povrchové spevnenia svahu, ktoré sa tiež nazývajú protierózna ochrana. Pri týchto opatreniach sa povrch svahu spevňuje pokrytím sieťami, rohožami, matracmi alebo geobunkami za účelom zabrániť povrchovej erózii spôsobenej najčastejšie prúdiacou vodou alebo namáhaním vetrom.

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu