rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Sanácia nestabilného svahu na ceste I/19 v Přibyslavi

Úlohou bolo zabezpečiť a spevniť hranu svahu v mieste existujúcej komunikácie I/19 medzi obcami Přibyslav a Dobrá. Svah bol porušený a dochádzalo tak k deformáciám cestného telesa. Ako sanačné opatrenie bol navrhnutý svah z armovanej zeminy so zeleným lícom.

Navrhnutá konštrukcia je dlhá 206 m a dosahuje výšky 0,7-2,9 m. Sklon líca je 60°. Niveleta komunikácie je v sklone 5°, a preto bola posledná vrstva oceľových košov ohnutá tak, aby ju kopírovala. V rámci stavby sa vykonalo odbúranie vozovky, odťaženie porušenej časti svahu a následne zhotovenie nového telesa z armovanej zeminy z certifikovaného systému Tensartech GreenSlope a nakoniec sa položila nová vozovka.

Poloha stavby

Dodali sme

Oporný systém Tensartech GreenSlope, zaškolenie stavby, statický výpočet

Realizácia

2012

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu