rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Tenisový areál v Ledči nad Sázavou

Zosuv hradieb pod tenisovými kurtami prinútil vedenie tenisového klubu v Ledči nad Sázavou k hľadaniu rýchlej a lacnej varianty obnovy prevádzky na tenisových kurtoch. Bolo nutné rešpektovať ochranu historickej pamiatky a urobiť rekonštrukciu časti hradieb a súčasne vyhovieť prianiu majiteľa susedného pozemku na estetický vzhľad stavby. Na rýchlej obnove kurtov závisela ekonomická prosperita tenisového klubu.

Riešením sa ukázala výstavba strmého zeleného svahu so sklonom líca 75 ° z geomreže z vysokohustotného polyetylénu. Tento svah bol kombinovaný s rekonštrukciou hradieb a prirodzeným spôsobom pomohol začleniť vynovený areál do historického okolitého prostredia.

Poloha stavby

Dodali sme

Statický výpočet a geomreže.

Realizácia

2003

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu