rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Pozdĺžna drenáž a odvodnenie

Pozdĺžna drenáž má za úlohu bezpečne odviesť vodu do vhodného retenčného priestoru mimo vlastný stavebný objekt alebo telesa líniovej stavby. Drenážny systém chráni konštrukciu proti infiltrácii vody a zamedzuje vzniku dodatočného hydraulického tlaku, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť stabilitu a bezpečnosť konštrukcie. Riešenie s využitím drenážneho geokompozitu je cenovo priaznivejšia alternatíva ku klasickým riešeniam pozdĺžnych drenáží či trativodu s využitím triedenej frakcie hrubozrnnej sypaniny. 

Drenážny prvok (geokompozit) doplnený perforovaným drenážnym potrubím je vhodným riešením pre drenážne priekopy, drenážne ryhy alebo trativody do hĺbky 1 m. Toto usporiadanie vytvára systém s vysokou prietokovosťou.

Drenážny geokompozit s perforovaným drenážnym potrubím Drenážny geokompozit s perforovaným drenážnym potrubím

Táto kombinácia umožňuje pozdĺžne odvodnenie nestabilných svahov, kde prúdi veľké množstvo podzemnej aj povrchovej vody. Drenážna priekopa sťahuje povrchovú i podzemnú vodu a tým bráni destabilizácii svahu. Pozdĺžna drenáž sa často kombinuje s plošnou drenážou, ktorá vo vodorovnom smere odvodňuje násypy a pláne vozoviek, železníc, električkových tratí a iných dopravných a inžinierskych plôch alebo celého staveniska. 

Ďalej je možné touto technológiu riešiť vytvorenie trativodu alebo drenážnych rýh okolo inžinierskych objektov či domov bez nutnosti vykonávania nadmerných výkopových prác a bez problematického dovážania a inštalácie kameniva.

VÝHODY POUŽITIA GEOKOMPOZITU PRE POZDĹŽNU DRENÁŽ

  • úspora finančných nákladov v porovnaní s konvenčnými metódami riešenia 
  • redukcia množstva použitého nakupovaného materiálu (štrk, piesok) 
  • redukcia výkopových prác 
  • zníženie nákladov na dovoz prírodných materiálov (nižšie emisie CO2) 
  • jednoduchá inštalácia a rýchla výstavba 
  • vysoká drenážna kapacita i pod zaťažením

UKÁŽKY POUŽITIA POZDĹŽNE DRENAŽE A ODVODNENIE

Obrázok pozdĺžné drenáže v Dubu nad Moravou
Pozdĺžna drenáž v Dubu nad Moravou

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu