rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Ochranný zemný val z vystuženej zeminy neďaleko Března u Chomutova

Obec Březno u Chomutova trpela kvôli premávke blízkeho hnedouhoľného lomu zníženou kvalitou ovzdušia a zvýšenou hladinou hluku. Aby boli tieto negatívne vplyvy na obyvateľa znížené, bol vybudovaný vysoký ochranný zemný val z vystuženej zeminy so zeleným lícom. Stavba je zaujímavá nielen svojou výškou, ale hlavne pôdorysným zakrivením a zmenou sklonu líca po dĺžke konštrukcie dokazujúce veľkú tvarovú variabilitu stavebnicového systému vystužených strmých svahov.

Ochrannú funkciu tvorí nielen zeleň na líci, ale aj samotný val. Výška vystuženého zemného valu je premenná. V najvyššej časti je jeho výška 14 m a to na dĺžke 123 m. Najdlhší úsek valu má výšku 12 m. Celková dĺžka vystuženého valu je takmer 615 m a to vrátane nábehu na projektovanú výšku. Sklon svahu je v niektorých miestach 60° a v iných 75°.

Čelo valu je zostavené zo systému pre vystužené strmé svahy. Líc tvoria oceľové panely s georohožou Trinter na líci, ktorá zaistí lepšie uchytenie rastlín na strmom svahu. Na líc sú napojené výstužné tkané geomreže Miragrid, ktoré zaisťujú stabilitu celej konštrukcie. Na stavbu bolo použitých viac ako 287 000 m3 zeminy a 253 000 m2 výstužných geomreží.

Poloha stavby

Dodali sme

Systém vystuženého strmého svahu, zaškolenie a technickú pomoc počas výstavby

Realizácia

2015

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu