rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Rozšírenie násypu pozemnej komunikácie na predmestí Vyškova

Výstavba strmého svahu z vystuženej zeminy zaisťujúca vyrovnanie pozemku s prevýšením od 4 do 9 m.

Pomocou systému vystuženého strmého svahu bolo v dvoch technologických krokoch vybudovaných 54 bm konštrukcie s lícom v sklone 50° a maximálnou výškou do 9 m. Na dočasné spevnenie svahu proti erózii bola v jeho časti na povrch položená jutová protierózna sieť.

Jedným z riešených problémov bola vďaka ílovitému podložiu predpokladaná dlhá konsolidácia zemného telesa. Preto je vystužený svah založený na drenážnom vankúši z mechanicky stabilizovanej vrstvy, ktorá je tvorená trojosou geomrežou a geotextíliou.

Poloha stavby

Dodali sme

Projekt, statický výpočet, geotextílie, geomreže a systém z vystuženej zeminy so zeleným lícom vrátane zaškolenia na stavbe

Realizácia

2013

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu