rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Strmý svah so silážnou jamou v korune vo Velké Bíteši

Pre výstavbu betónového silážneho žľabu bolo potreba zostrmiť využiteľný pozemok. Vzhľadom k okolitému prostrediu sme navrhli svah so zeleným lícom spevnený geomrežami. Svah má premennú výšku od 0,5 do 6 m.

Konštrukcia spevneného svahu bola založená na drenážno konsolidačnej vrstve z lomového kameňa, ktorá zaisťuje odvodnenie základovej škáry. Aby sa drenážno vrstva neznehodnotila zásypovým materiálom, bola použitá filtračno separačná geotextília Geomatex TST.

Samotná konštrukcia svahu zo systému vystuženej zeminy so zeleným lícom sa skladá z oceľových košov na líci, v ktorých je georohož s trávnym semenom, výstužných geomreží a miestneho zásypového materiálu.

Poloha stavby

Dodali sme

Projekt, zaškolenie na stavbe a oporný systém z vystuženej zeminy so zeleným lícom

Realizácia

2014

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu