rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Spevnené vystužené svahy Písecké brány v Prahe

V Prahe prebehla rekonštrukcie barokovej Píseckej brány v jej rámci sa odtěžila pôvodná zemina, objekt bol zaizolovaný a opäť zasypaný, keď nové svahy sú o meter vyššie ako pôvodné.

Pre zvýšenie stability podložia sme navrhli mechanickú stabilizáciu, ktorú tvorí štrk, tuhá geomreža a separačná tkaná geotextília. Táto vrstva plní aj drenážnu funkciu, ktorá je hrá podstatnú úlohu pre stabilitu celej konštrukcie.

Vystužené strmé svahy majú sklon 34° a ich výška je 6 m a pre ich stabilitu sú vystužené jednoosovými geomrežami. Z ekonomických dôvodov sa už vo fáze statického výpočtu počítalo s miestnym zásypovým materiálom.

Spevnenie povrchu svahu bolo vykonané trvalými protierozními georohožami, ktoré sú prekryté humóznou vrstvou a kokosovou geotextíliou a pre prirodzený vzhľad osiate trávou.

Poloha stavby

Dodali sme

Statický výpočet, stabilizačné a výstužné geomreže, geotextíliu, protierózne georohože a kokosovou sieť

Realizácia

2014

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu