rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Vystužené zemné teleso s vnútornou umelou jaskyňou pri Olomouci

V areáli vzdelávacieho biocentra Sluňákov, ktoré je prevádzkované Centrom ekologických aktivít mesta Olomouc, sa nachádza jedinečná stavba zemného kopca s vnútornou umelou jaskyňou s dvoma východmi, ktorou preteká odtok z rybníka Rozvišť. Vnútorná jaskyňa je presypaná zeminou a na povrchu je navrhnutá cesta, ktorá špirálovo stúpa až po vrchol konštrukcie.

Z dôvodu strmosti svahov v sklone líca 47 ° je zemné teleso vybudované pomocou systému vystuženej zeminy so zeleným lícom, kedy líc je tvorený oceľovými panelmi a tkanou polyesterovou geotextíliou ktorá zaisťuje stabilitu.

V podzákladí stavby sa nachádzajú ílovité zeminy, ktorých návrhové hodnoty nezodpovedali požiadavkám inžinierov. Konštrukcia je teda založená na drenážnom koberci, ktorý má aj funkciu konsolidačnú a odvádza vlhkosť od betónovej stavby.

Poloha stavby

Dodali sme

Statický výpočet, oporný systém, geotextílie a stabilizačné geomreže

Realizácia

2014

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu