rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Strmý svah na novej električkovej trati v Olomouci

Súčasťou projektu Šantovka sú aj oddychové zóny na brehu Mlýnského potoka a predovšetkým nová električková trať spájajúca historické centrum sa sídliskom Nové sady na juhu mesta. V tejto lokalite preto bolo potrebné navrhnúť násyp pre električkovú trať a priľahlú komunikáciu pre peších a cyklistov o dĺžke 131,2 m a výškou 2,04 -3,40 m.

Požiadavka bola teda aj na estetiku konštrukcie, ktorá mala splynúť s priľahlým potokom a vytvoriť príjemné prostredie. Problémom boli riečne sedimenty v podloží, vysoká hladina podzemnej vody, relatívne stiesnené priestory a súčasne požiadavka čo najefektívnejšieho využitia priestoru. Z týchto dôvodov bola zvolená konštrukcia z vystuženej zeminy so zeleným lícom, ktorá umožnila vybudovať strmý svah v blízkosti potoka a pritom prirodzene zapadnúť do biokoridorov. V korune stavby bolo pre bezpečnosť chodcov a cyklistov osadené zábradlie.

Poloha stavby

Dodali sme

Statický výpočet, oporný systém z vystuženej zeminy so zeleným lícom, projekt, zaškolenie stavby

Realizácia

2012

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu