rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Oporná konštrukcia pre založenie obchodného domu v Boskoviciach

Zámerom investora obchodného domu bolo maximálne využiť rozlohy svahovitého pozemku a nájsť vhodnú technológiu pre založenie opornej konštrukcie na nevhodných ílovitých a hlinitých zeminách.

K jednoduchému svahovaniu nebolo možné pristúpiť z priestorových dôvodov (ochranné pásmo okolo existujúceho plynovodu). Splnenie požadovanej dispozície vyžadovalo konštrukciu v sklone 80 °. Pôvodne sa uvažovalo o stene z gabionov alebo betónu.

Ako najlacnejšie riešenie bol zvolený strmý svah z vystuženej zeminy. Podložie bolo zlepšené pomocou mechanicky stabilizovanej vrstvy, ktorá zároveň odvádza vodu z bázy základu.

Strmý svah zo systému vystuženej zeminy so zeleným lícom má dĺžku 152 m s dvoma smerovými lomami. Výška svahu je premenná (od 0,7 m do 6,9 m). Sklon nadnásypu nad svahom je 1: 1,75 a dosahuje výšku až 5,8 m. V korune svahu je inštalované bezpečnostné zábradlie.

Poloha stavby

Dodali sme

Oporný systém z vystuženej zeminy so zeleným lícom, projekt konštrukcie a autorský dozor

Realizácia

2012

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.Viac info