rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Úprava svažitej parcely v Lelekovicích

Na svahovitých parcelách plánoval investor výstavbu rodinných domov, preto bolo nutné pozemok vyrovnať. Svah bol v sklone 13-18 °. Projektanti sa rozhodli pre konštrukciu z vystuženej zeminy s lícom z kameniva v sklone 80 °. Na tejto konštrukciou je ešte nadsypaný vystužený svah v sklone 1: 1.

Najskôr investor postavil spodnú časť konštrukcie, ktorá bola navrhnutá z certifikovaného systému s kamenným lícom. V tomto systéme spolu vzájomne pôsobia výstužná geomreža, oceľové koše na líci a zemina zásypu. Aby horná časť konštrukcie tvorená svahom v sklone 1: 1 vyhovovala technickým požiadavkám, bolo nutné hutniť vrstvy zeminy až k samému kraju svahu. Preto stavitelia použili technológiu posuvného debnenia. Výsledkom je estetická, lacná a spoľahlivá konštrukcia, ktorá umožní výstavbu rodinných domov.

Poloha stavby

Dodali sme

Statický výpočet, geomreže, oporný systém z vystuženej zeminy s kamenným lícom, geomreže pre vystuženie nadnásypu, projekt, zaškolenie stavby

Realizácia

2013

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu