rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Odvodnenie násypového telesa preloženej cesty v Roztokách pri Prahe

S ohľadom na zložitú hydrogeologickú charakteristiku územia a vzhľadom na blízkosť rieky Vltavy vyžadoval návrh preložky II/242 Roztoky vybudovanie dôkladného systému odvodnenia zabezpečujúce funkčnosť konštrukcie so zameraním na rýchle odvedenie vôd z plôch okolo zemného telesa a z priestoru vlastného násypu.

Na báze násypu bola projektantom navrhnutá plošná drenážna vrstva tvorená kombináciou piesčitého materiálu a geokompozitu s drenážnym účinkom. Použitý drenážny geokompozit Interdrain GMFL je tvorený drenážnym jadrom, ktoré je z jednej strany laminované separačno-filtračnou geotextíliou a z druhej strany hydroizolačnou fóliu. V konštrukcii je tento výrobok inštalovaný fóliu dole tak, aby bol umožnený rýchly a plynulý odtok odvádzaných vôd do priľahlých priekop.

Poloha stavby

Dodali sme

Drenážny geokompozit a kompozit do asfaltu

Realizácia

2009

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.Viac info