rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Vystuženie asfaltových vrstiev v Ostrave

Zvýšenie únosnosti asfaltového krytu a predĺženie jeho životnosti použitím výstužného kompozitu do asfaltu Tensartech AR. Súčasne bude dochádzať k redukcii hĺbky vyjazdených koľají.

Poloha stavby

Dodali sme

Kompozit pre vystuženie asfaltových vozoviek

Realizácia

2005

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu