rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Vystuženie asfaltových vrstiev na križovatke v Havlíčkovom Brode

Pri projekte zkapacitnenía križovatky ciest I/34 a I/38 v Havlíčkovom Brode bolo požadované vystužiť asfaltové vrstvy.

Vystuženie v okolí križovatky je výhodné, pretože tu automobily častejšie stoja, a rýchlejšie sa tam vytvoria vyjazdené koľaje. Výstužný kompozit do asfaltu redukuje tvorbu koľají a ich hĺbku.

Poloha stavby

Dodali sme

Kompozit do asfaltových vrstiev

Realizácia

2009

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu