rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Výstavba električkovej trate v Olomouci

Súčasťou projektu Šantovka je aj vybudovanie novej električkovej trate,

priľahlých komunikácií a oddychovej zóny na brehu Mlýnského potoka medzi

ulicami Veľkomoravská a V Kotline. V tejto oblasti sa vybudoval násyp

na vrstve navážok, ktorá dosahuje hrúbku až 5,5 m. Podložie je tu značne

nehomogénne a bolo nutné vykonať jeho úpravu tak, aby nedochádzalo k

nerovnomernému sadaniu.

Bola navrhnutá mechanicky stabilizovaná vrstva z trojosých geomreží TriAx, štrkodrvine a geotextílie. Toto súvrstvie vytvorilo stužujúci vankúš, ktorý zaistí elimináciu nerovnomerného sadania. Medzi druhotné prínosy patrí vytvorenie pracovnej plochy, plošné drenáže a zvýšenie stability násypu. Ako ďalšie výhody tohto riešenia sú ešte rýchlosť výstavby, minimalizácia výkopových prác a možnosť výstavby bez obmedzenia počasím.

Poloha stavby

Dodali sme

Stabilizačné hexagonálne geomreže a geotextílie, zaškolenie stavby, technické poradenstvo vo fáze projektovej prípravy

Realizácia

2012

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu