rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Ochranný protipovodňový val na železničnej trati Zaječí-Šakvice

Železničná trať medzi obcami Zaječí a Šakvice je v km 103,300 až 103,500 vedená v hlbokom záreze. Vzhľadom k častému splavovaniu vody z okolitých polí vznikla požiadavka na vybudovanie protipovodňového valu s povrchovým spevnením.

Najefektívnejším riešením sa ukázalo vybudovanie strmého svahu zo systému z vystuženej zeminy so zeleným lícom v sklone 50°. Toto riešenie nebolo len lacné, ale aj rýchle. Vykonávacia firma zvládla vystavať až 70 m2 pohľadovej plochy svahu za jeden deň.

Poloha stavby

Dodali sme

Systém z vystuženej zeminy so zeleným lícom pre strmé svahy, zaškolenie stavby, technické poradenstvo vo fáze projektovej prípravy.

Realizácia

2009

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu