rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Sanácia erodovaných svahov ťažobnej jamy Hliník v Ratíškovicích

V juhovýchodnej časti ihriska v obci Ratíškovice došlo po výdatnejších dažďoch k zosunutiu časti svahu ťažobnej jamy Hliník. K sanácii bolo nutné pristúpiť rýchlo, pretože existovala možnosť oživenia zosuvu. Ako sanačné opatrenie bol navrhnutý strmý svah z vystuženej zeminy so zeleným lícom.

Zosuv dosahoval výšku 5,5 m a jeho šírka bola cca 40 m. Zosuv bol spôsobený kombináciou viacerých faktorov, a to nepriaznivou geologickou skladbou oblasti, ďalej vlastnosťami zemín a morfológiou terénu. Podstatnú úlohu zohrali aj klimatické podmienky (dážď, mráz), ktoré spôsobovali eróziu svahu ťažobnej jamy. Sanačné opatrenia vychádzali z eliminácie týchto faktorov. Bola preto navrhnutá kombinácia niekoľkých technických opatrení.

Poloha stavby

Dodali sme

Systém z vystuženej zeminy so zeleným lícom pre strmé svahy, geotextílie a geomreže, zaškolenie stavby, statický výpočet a projekt

Realizácia

2011

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu