rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Rekonštrukcia koryta potoka v Sloupu

V obci Sloup dochádzalo každoročne na jar pri zvýšenej hladine vody k vymieľaniu brehov koryta potoka Žďárná.

Riešením bolo rozšírenie existujúceho koryta potoka, spevnenie spodnej časti kamenným opevnením a v hornej časti plastovou georohožou, ktorá mala za úlohu zachytiť trávne semeno a umožniť tak vytvorenie pevného koreňového systému. Takto vykonaná úprava poskytuje trvalú protieróznu ochranu pri zvýšených prietokoch vody.

Poloha stavby

Dodali sme

Georohože

Realizácia

2000

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu