rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Upchávanie

Hromadenie častíc zeminy a/alebo iného materiálu vo vnútri výrobku vedúce ku zníženiu hydraulickej výkonnosti.