rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Upínacia dĺžka

Vzdialenosť medzi dvoma stanovenými bodmi, ktoré sú umiestnené na skúšobnej vzorke rovnobežne s pôsobiacim zaťažením. Upínacia dĺžka sa vyjadruje v mm.