rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Uhol trenia (Φ)

Uhol, ktorého tangens sa rovná pomeru trecej sily na jednotku plochy ku kolmému napätiu medzi dvoma materiálmi. Príklady dvoch materiálov sú zemina a GSY.