rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Súčiniteľ priepustnosti v rovine (kp)

Pomer medzi schopnosťou prúdenia v rovine qp a súčinom hrúbky d a hydraulického gradientu i. Súčiniteľ priepustnosti v rovine sa vyjadruje v m/s.