rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Súčiniteľ vzájomného trenia (účinnosti) (fs,GSY)

Pomer medzi tangens uhlu trenia zeminy a GSY a tangens uhlu trenia  zeminy.