rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Súčiniteľ priepustnosti kolmo k rovine (kn)

Pomer medzi rýchlosťou prúdenia ν, a hydraulickým gradientom i. Súčiniteľ priepustnosti kolmo k rovine sa vyjadruje v m/s.