rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Predpätie

Malé zaťaženie, odpovedajúce 1% predpokladaného maximálneho zaťaženia, ktoré umožní stanoviť počiatočnú upínaciu dĺžku a nulový bod pretvorenia pri reprodukovateľných podmienkach.