rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Pretrhnutie pri tečení

Porušenie skúšobnej vzorky vystavenej konštantnému zaťaženiu.