rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Predĺženie pri predpätí

Prírastok upínacej dĺžky pri predpätí. Predĺženie pri predpätí sa vyjadruje v mm.